logo

Zmluvy 2012

Číslo Dodávateľ Predmet objednávky (scan zmluvy PDF) Dátum účinnosti Suma € PDF fulltext
RÚVZ so sídlom v Trnave  Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner nonstop 1.1.2012 0 pdfStiahni
RÚVZ so sídlom v Trnave Kolektívna zmluva na r. 2012 – VZ 1.1.2012 0 pdfStiahni
61/12/TT kanál Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1.4.2012 0 pdfStiahni
61/12/TT voda Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 1.4.2012 0 pdfStiahni
61/12/TT kanál Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1.4.2012 0 pdfStiahni
62/12/TT voda Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 1.1.2012 0 pdfStiahni
e.č 86 RÚVZ so sídlom v Trnave Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 4.9.2012 20 pdfStiahni
e.č 87 RÚVZ so sídlom v Trnave Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 5.10.2012 20 Stiahni
e.č 88 RÚVZ so sídlom v Trnave Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 3.11.2012 20 Stiahni
e.č 89 RÚVZ so sídlom v Trnave Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 20.11.2012 20 Stiahni
e.č 90 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Kúpna zmluva - stravenky 17.12.2012 0 Stiahni