logo

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou pre verejné obstarávanie, upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO : 00610933
DIČ : 2021191095
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000133737/8180 IBAN: SK5281800000007000133737


Kontakt:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6, 917 09 Trnava
tel.: 033/5354673
fax: 033/5354673
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: http://www.ruvztt.sk

Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ TT sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/20 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ TT prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https:\\open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

 

 

Zoznamy dlžníkov

pdfZoznam dlžníkov
pdfZoznam dlznikov spravne konanieZmluvy platné a účinné k 9.7.2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. Polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.7.2010

pdfSúhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012

pdfSúhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013

 

 


10.09.2013 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru „laboratórne pomôcky"
- docVIAC TU pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


18.09.2013 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru „Zostava na filtráciu vzoriek pri mikrobiologickom vyšetrení pitných vôd a vôd určených na kúpanie."
-pdf VIAC TU... pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


18.10.2013 - Výzva na predloženie ponuky – podlimitná zákazka na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
pdfVIAC TU

pdfZÁPISNICE O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


14.01.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodávku sterilných laboratórnych filtrov
- pdfVIAC TU pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


14.01.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodávku diagnostického spotrebného materiálu
- docVIAC TU pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


23.01.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodávku tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení
- docVIAC TU pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


05.02.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – Diagnostický spotrebný materiál- bioindikátory.
-pdf VIAC TU

pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


03.03.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru –. Organické a anorganické chemikálie
- docVIAC TU pdfZÁPISNICA O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA UKONČENÉ!


04.04.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb s názvom „Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti"
pdfVIAC TU

 

15.10.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku labolatornych pomôcok

 

29.10.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru Chemikálie pdfCRM 2015.pdf pdfZápisnica CRM 2015.pdf  UKONČENÉ!

 

18.11.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - na dodanei tovaru Sklo pdfSklo 2015.pdf pdfZápisnica Sklo 2015.pdf UKONČENÉ!

 

19.11.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - na dodanie tovaru Pôda pdfPôdy 2015.pdf pdfZápisnica pôdy 2015.pdf UKONČENÉ !

 

24.11.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru Kancelárske potreby pdfCP - Kancelárske potreby 2015.pdf pdfCP Zápisnica KP 2015.pdf UKONČENÉ !

 

25.11.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie služieb Pranie prádla pdfPranie prádla 2015.pdf pdfZápisnica PP 2015.pdf UKONČENÉ !

 

25.11.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru Tonery pdfTonery 2015.pdf pdfZápisnica Tonery 2015.pdf UKONČENÉ !

 

 10.12.2014 - Výzva na predloženei cenovej ponuky - na dodanie služieb Servis zdravotníckej techniky   pdfServis 2015.pdf pdfZápisnica Servis 2015.pdf UKONČENÉ !

 

10.12.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky – na dodanie tovaru Filtre pdfFiltre 2015.pdf Zápisnica Filtre 2015.pdf  UKONČENÉ !  

 

15.12.2014 -  Výzva na predloženie cenovej ponuky - na dodanie tovaru Chemikálie pdfChemikálie 2015.pdf pdfZápisnica Chemikálie 2015.pdf UKONČENÉ !

  Výzva na predloženie cenovej ponuky docVIAC TU

 

25.02.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky-  „Výkon znaleckej činnosti na stanovenie všeobecnej hodnoty prebytočného majetku.“   pdf  Výzva-Znalec  
UKONČENÉ !  pdfZápisnica.pdf

 

 5.10.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky -  
„Znalecký posudok na stanovenie reálnej  hodnoty služobného motorového vozidla ( za každé motorové vozidlo zvlášť)“   Znalecký posudok - auto 

UKONČENÉ !  pdfZápisnica.pdf