logo

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou pre verejné obstarávanie, upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO : 00610933
DIČ : 2021191095
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000133737/8180 IBAN: SK5281800000007000133737


Kontakt:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6, 917 09 Trnava
tel.: 033/5354673
fax: 033/5354673
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: https://www.ruvztt.sk

Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ TT sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/20 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ TT prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https:\\open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.