logo

Akreditácia

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je akreditovaná podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005.
Rozsah akreditácie je uvedený v pdfOsvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie