logo

Žiadosti

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska. POZOR – zmena platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti – pdfViac informácií

CENNÍK výkonov platených služieb v PDF formáte si môžete stiahnuť pdfCenník_2022

Objednávka na vykonanie odborných služieb RÚVZ - pdfObjednavka_sluzieb.pdf

 

Tlačivá platné od 01.06.2023

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na novej oficiálnej webovej stránke úradu na tomto odkaze.

 

Vzory pre žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska a oznámenie o začatí prevádzky - odkaz.

 

Vzory pre skúšky odbornej spôsobilosti - odkaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatíva

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdfZákon č.355/2007

Ďalšie právne predpisy sú dostupné TU