logo

Registre odborne spôsobilých osôb

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v "úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách" a "pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody"

pdfRegister 2019

pdfRegister 2018

pdfRegister 2017

pdfRegister 2016

 pdfRegister 2015

pdfRegister 2014

pdfRegister

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

pdfRegister 2019

pdfRegister 2018

pdfRegister 2017

pdfRegister 2016

pdfRegister 2015

pdfRegister 2014

pdfRegister

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydaných odborom Hygieny výživy

pdfRegister 2017-2019

pdfRegister_2007-2016

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydaných oddelením Hygieny detí a mládeže

pdf Register 2019

pdf Register 2018

pdfRegister 2016 a 2017

pdfRegister 2007-2015

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami s jedovatými látkami a prípravkami vydanými do 31.5.2010 pdfRegister do 31.05.2010
Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami vydanými od 1.6.2010

pdfRegister 2019

pdfRegister_OS_vydaných_po_01.06.2010

pdfRegister_OS_s_aktualizačnou_odbornou_prípravou.

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

pdfRegister 2019

pdfRegister 2017

pdfRegister 2016

pdfRegister 2015

pdfRegister 2014

pdfRegister

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na DDD činnosť..

pdf Register 2017 - 2019

pdfRegister 2007 - 2016