logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Konzultácie a poradenstvo

Počas stránkových hodín odborní pracovníci RÚVZ poskytujú konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť v rámci našej pôsobnosti.

Tel. číslo: 033 / 55 12 861

Kontaktné údaje odborov RÚVZ Trnava