logo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Limbová 6 P.O. Box 1 917 09 TRNAVA 9

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu:

Mgr. Tomáš Hauko tel.: 033/53 48 051, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

v čase neprítomnosti na pracovisku zastupuje:

MUDr. Anna Sedláčková tel.: 033/59 36 976 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie - Ústredňa tel: 033/5512861  , 0905 397 341

Útvar regionálneho hygienika  
Asistentka regionálneho hygienika Sylvia Kučerová tel.: 033/53 48 051

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Právnik

Mgr. Petronela Mrázová

JUDr. Alojz Markech

tel.:033/5354 674

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vnútorná kontrola Mgr. Petronela Mrázová tel.:033/5354 674

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Podateľňa , registratúra Gabriela Hisírová

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Košťálová

 

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov
Vedúca odboru Ing. Elena Mišová

tel.:033/53 54 672

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť ľudských zdrojov

Helena Kotlánová

 

Beáta Štrbíková

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť rozpočtu, štátnej pokladnice,

verejného obstarávania, účtovníctva

 

Bc. Dagmar Hrehušová

Darina Schönová

Ľubica Kráľovičová

tel.:033/53 54 673

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovo-technická oblasť

Ľubomír Halada

Karol Krajčovič

Radmila Ševčíková

Eva Šandorová

Elena Sabová

Jarmila Baničová

 

Odbor hygieny životného prostredia
Vedúci odboru Mgr. Tomáš Hauko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

RNDr. Jana Fašiangová

RNDr. Helena Karperová

RNDr. Tamara Lehotová

tel.:033/53 54 596

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor hygieny výživy
Vedúca odboru

MUDr. Anna Sedláčková

 

tel.:033/59 36 976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníci
odboru 

 

Mária Dědová

Mária Kocianová

Elena Stranovská

Mgr. Katarína Kubalíková

Mgr. Elvíra Jankovičová

Mgr. Jana Brestovanská

tel.:033/5936976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Vedúca oddelenia

 RNDr. Lucia Ivanovičová

 

tel.:033/59 36 960

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Andrea Hudecová

Mgr. Martina Meszárosová - MD (Mgr. Silvia Štefánková)

033/59 36 960

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Vedúca odboru

Ing. Viera Hercegová

 

tel.:033/59 36 981

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr Ivana Ondrovičová - MD (Mgr. Anita Mužilová)

PhDr. Alexandra Žampachová, PhD.

Mgr. Beáta Marušíková

Mgr. Michal Silný

Ľubica Nádašská

Eva Radosová

Zuzana Havlíková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

na oznámenia podané podľa § 52ods. 4 zákona č. 355/2007 Z .z. sme zriadili nový samostatný mail na ktorý môžu fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinsekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, takúto činnosť nahlasovať.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor epidemiológie
Vedúca odboru

MUDr. Dagmar Kollárová

 

tel.:033/53 54 594

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť infekčnej epidemiológie

 

 

Mgr. Michaela Čipelová - MD

Korina Šátková

Iveta Hučková

tel.: 033/53 54 595 / tel: 033/55 16 731

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oblasť nozokomiálnych nákaz a sterilizácie
 

PhDr. Mária Marková, PhD.

Mgr. Daniela Tumolo -  RD (Mgr. Lenka Balogová)

Mgr. Lucia Žofčíková

Renáta Lehotová

Katarína Miháliková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.