logo

Kontakty: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Ulica Limbová 6053/6, 917 02 TRNAVA

Úsek Regionálneho hygienika a generálny tajomník služobného úradu

Mgr. Tomáš Hauko, MPH - tel.: 033/53 48 051, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

v čase neprítomnosti na pracovisku zastupuje:

MUDr. Dagmar Kollárová, PhD. - tel.: 033/53 54 594, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Asistentka regionálneho hygienika - Sylvia Kučerová - tel.: 033/53 48 051, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie - Ústredňa tel: 033/55 12 861, 0905 397 341

Odbor dokumentačno-právny  
Vedúca odboru

Mgr. Petronela Mrázová

tel.: 0911 267 233

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Právnik

Referent

JUDr. Alojz Markech

Bc. Martina Čmehílová

tel.:0911 267 233

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Podateľňa, registratúra

Radmila Ševčíková

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Košťálová

Gabriela Hisírová

 

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov a Osobný úrad
Vedúca odboru

Ing. Eleonóra Maričáková

tel.: 0905 112 102

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť ľudských zdrojov

Helena Kotlánová

Beáta Štrbíková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť rozpočtu, štátnej pokladnice,

verejného obstarávania, účtovníctva

 

Bc. Dagmar Hrehušová

Darina Schönová

Ľubica Kráľovičová

tel.:0910 923 662

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť IT

Denis Dojčan

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovo-technická oblasť

Ľubomír Halada

Jaroslav Šupola

Karol Krajčovič

Eva Šandorová

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
Vedúci odboru RNDr. Jana Fašiangová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

RNDr. Helena Karperová

RNDr. Tamara Lehotová

PhDr. Aneta Suľová

 

tel.:033/53 54 596

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Vedúca odboru

 

Mgr. Elvíra Jankovičová, MPH

tel.:033/59 36 976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníci
odboru 

 

Mária Dědová

Mária Kocianová

Bc. Elena Stranovská

Mgr. Katarína Kubalíková, MPH

Mgr. Jana Brestovanská

Mgr. Martina Kučíková

tel.:033/5936976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor hygieny detí a mládeže
Vedúca odboru

 

RNDr. Lucia Ivanovičová, MPH

tel.:0910 630 345

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Andrea Hudecová

Mgr. Martina Meszárošová - MD

tel.: 0910 630 345

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Vedúca odboru

 

PhDr. Alexandra Žampachová, PhD.

 

tel.:033/59 36 981

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Ivana Ondrovičová, MPH

Mgr. Beáta Marušíková

Mgr. Michal Silný

Ľubica Nádašská

Eva Radosová

Zuzana Havlíková

Mgr. Silvia Štefánková

Mgr. Klaudia Fridrichová

Ing. arch. Mária Dostálová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

na oznámenia podané podľa § 52ods. 4 zákona č. 355/2007 Z .z. sme zriadili nový samostatný mail na ktorý môžu fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinsekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, takúto činnosť nahlasovať.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor epidemiológie
Vedúca odboru

MUDr. Dagmar Kollárová, PhD.

 

tel.:033/53 54 594

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť infekčnej epidemiológie

 

 

 

Mgr. Michaela Čipelová

Korina Šátková

Iveta Hučková

Mgr. Zuzana Bosaková

Mgr. Stanislava Dudášová

tel.: 033/53 54 595 / tel: 033/55 16 731

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oblasť nozokomiálnych nákaz a sterilizácie
 

 

PhDr. Mária Marková, PhD.

Mgr. Daniela Tummolo, MPH

Renáta Lehotová

Katarína Miháliková

Mgr. Samuel Paulík, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pracovisko Halenárska 23 917 09 TRNAVA 9

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Vedúca odboru Mgr. Andrea Šimorová tel.: 033/55 11 596

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Janka Jakubeková

Ivana Martinková

Zuzana Gulášová

tel.:033/55 11 596

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Vedúci odboru Ing. Jiří Janošek tel.: 033/55 05 041

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť fyzikálnych
a chemických faktorov

Ing. Eva Vasilečková

Mgr. Adriana Pecháčková - MD (Mgr. Lucia Nemčeková)

Ing. Mária Pastoreková, PhD.

Mária Bocanová

tel.:033/55 33  475

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť chemických
a fyzikálnych analýz

Ing. Ľubica Pecháčková

Mgr. Katarína Bugárová

Oľga Petrušková

Mária Bottová

Jana Škodová

Bc. Ivana Heribanová

Beata Zambojová

Katarína Chupáčová

tel.:033/55 05 039

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 033/55 11 842

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť mikrobiológie
životného prostredia

RNDr. Jaroslava Kurpelová

Bc. Petra Fačkovcová - MD (Paulína Bellová)

Bc. Vladimír Halada

Oľga Trníková

Bc. Blanka Landygová

Jarmila Anettová

RNDr. Hana Rajnáková

Mgr. Daniela Peterková

Mgr. Beáta Kozmérová 

Mgr. Lucia Grellnethová

Iveta Dekanová

tel.: 033/55 11 088

tel.: 033/55 11 475

tel.: 033/55 11 842

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovo-technická oblasť

Elena Sabová

Katarína Péchyová