logo

Svetový deň bez tabaku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravila pre občanov aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia.

 Dňa 30.5 -  31.5.2022 v priestoroch oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Halenárska 23, Trnava v čase od 8,00-12,00 hod  budú poskytované nasledovné aktivity: Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf