logo

Svetový deň obezity 2022

Utorok, 08. Marec 2022 12:32

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Tlačová_správa__Svetového_dňa_obezity_2022.pdf

Plagáty :

plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-1plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-2plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-4plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-5plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-3

 Letáky pre školákov:

 plagáty OBEZITA - životospráva školákov fin-1