logo

Svetový deň bez tabaku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravila pre občanov aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia.

 Dňa 30.5 -  31.5.2022 v priestoroch oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Halenárska 23, Trnava v čase od 8,00-12,00 hod  budú poskytované nasledovné aktivity: Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

TS - Svetový u deň hypertenzie

„Zmerajte si správne krvný tlak, kontrolujte si ho a žite dlhšie!“

Zvýšené riziko je u dospelých pri hodnotách 140/90 mmHg a viac. Prvotné prejavy sú bolesť hlavy, malátnosť, no môže sa pridružiť krvácanie z nosa, búšenie srdca či tŕpnutie končatín. Tieto symptómy nepodceňujte a ak sa objavujú častejšie, nečakajte, že tlak klesne sám od seba.

 

Viac tu: TS_Svetový_deň_hypertenzie

TS - Európsky deň melanómu

V štatistikách Svetového fondu na výskum rakoviny, ktoré sledujú globálnu úmrtnosť na melanóm, Slovensko za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 4. mieste. Melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom. Keďže dokáže rýchlo tvoriť metastázy a postihovať ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité zachytiť ho včas.

 

Viac tu : TS_melanom

Týždeň mozgu

 Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.

Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii.

Viac sa dočítate tu - Týždeň_Mozgu.pdf

 

Počas Týždňa mozgu 2022 na https://www.facebook.com/uvzsr.sk (od pondelka do nedele) zverejnenú novú úlohu na „precvičenie mozgových závitov“.

Svetový deň obezity 2022

Utorok, 08. Marec 2022 12:32

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Tlačová_správa__Svetového_dňa_obezity_2022.pdf

Plagáty :

plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-1plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-2plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-4plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-5plagáty Svetový deň obezity 2022 - final-3

 Letáky pre školákov:

 plagáty OBEZITA - životospráva školákov fin-1

Svetový deň bez tabaku 2021

Pondelok, 31. máj 2021 11:00

Svetový deň bez tabaku 31.5.2021

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bolo prvýkrát vedecky dokázané, že fajčenie cigariet jednoznačne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc a ďalších chorôb. Fajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 7 000 identifikovaných chemikálií, stovky z nich sú pre organizmus toxické a najmenej 70 už bolo preukázateľne spojených s rakovinou.

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať.

- na videorozhovor s Katarínou Blažovou z Poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave (Rady a tipy na odvykanie od tabaku): https://www.dropbox.com/s/8czhvrha6xmrbg7/fajcenie.mkv?dl=0

- vývoju fajčenia na Slovensku zasielame nasledovný link:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4557:vyvoj-fajenia-vnslovenskej-republike&catid=106:aktualne&Itemid=1

letáky:

thumb priprava od fajcenia   thumb preco zanechat fajcenie   thumb 5 krokov proti fajceniu   thumb zdravie po zanechani fajcenia

Medzinárodný deň bez fajčenia 20.november

Piatok, 20. november 2020 12:00

Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia bolo prvýkrát vedecky dokázané, že fajčenie cigariet jednoznačne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc a ďalších chorôbFajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 7 000 identifikovaných chemikálií, stovky z nich sú pre organizmus toxické a najmenej 70 už bolo preukázateľne spojených s rakovinou.

 

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Nesmieme na to zabúdať ani počas momentálnej epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19. COVID-19 prináša užívateľom tabaku nové riziká.

Čítať ďalej...

Svetový deň bez tabaku 31.05.2020

Regionálnyúradverejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku poskytuje pre občanov poradenstvo v oblasti  odvykania od fajčenia. Záujemcovia nás môžu kontaktovať telefonicky   na tel. č. 033/5511596, kde im bude poskytnuté telefonické poradenstvo, poprípade si môžu dohodnúť termín osobnej návštevy poradne. 

Čítať ďalej...

Európsky týždeň proti rakovine (EWAC)

Koná sa od 25. do 31. mája každý rok a uzatvára ho Svetový deň bez tabaku.

Rakovina je choroba, pri ktorej telové bunky nekontrolovane rastú a vytvárajú nádor, ktorý sa môže rozšíriť do rôznych častí tela. Patrí k hlavným príčinám úmrtia v Európskej únii.

 

Najčastejšie býva zistená v strednom a vyššom veku, avšak zmeny buniek vedúce k rakovine sa začínajú oveľa skôr. Preto je ochrana dôležitá bez ohľadu na vek. Počet ľudí s výskytom rakoviny rastie sčasti aj preto, že ľudia žijú dlhšie ako v minulosti. V roku 2018 to bolo 3,9 milióna, projekcia pre rok 2040 je 4,7 milióna. Rakovina so sebou nesie obrovské spoločenské a osobné bremeno v dôsledku predčasných úmrtí, straty produktivity a nákladov spojených s liečbou a starostlivosťou. Ekonomické náklady na rakovinu presahujú 100 miliárd EUR ročne.

Čítať ďalej...

Zdravie začína čistými rukami

 Umývanie a dezinfekcia rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekčných ochorení, vrátane COVID-19. V súčasnosti, keď celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu, je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.

Čítať ďalej...