logo

Svetový deň bez tabaku 2021

Pondelok, 31. máj 2021 11:00

Svetový deň bez tabaku 31.5.2021

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bolo prvýkrát vedecky dokázané, že fajčenie cigariet jednoznačne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc a ďalších chorôb. Fajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 7 000 identifikovaných chemikálií, stovky z nich sú pre organizmus toxické a najmenej 70 už bolo preukázateľne spojených s rakovinou.

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať.

- na videorozhovor s Katarínou Blažovou z Poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave (Rady a tipy na odvykanie od tabaku): https://www.dropbox.com/s/8czhvrha6xmrbg7/fajcenie.mkv?dl=0

- vývoju fajčenia na Slovensku zasielame nasledovný link:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4557:vyvoj-fajenia-vnslovenskej-republike&catid=106:aktualne&Itemid=1

letáky:

thumb priprava od fajcenia   thumb preco zanechat fajcenie   thumb 5 krokov proti fajceniu   thumb zdravie po zanechani fajcenia

Medzinárodný deň bez fajčenia 20.november

Piatok, 20. november 2020 12:00

Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia bolo prvýkrát vedecky dokázané, že fajčenie cigariet jednoznačne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc a ďalších chorôbFajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 7 000 identifikovaných chemikálií, stovky z nich sú pre organizmus toxické a najmenej 70 už bolo preukázateľne spojených s rakovinou.

 

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Nesmieme na to zabúdať ani počas momentálnej epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19. COVID-19 prináša užívateľom tabaku nové riziká.

Čítať ďalej...

Svetový deň bez tabaku 31.05.2020

Regionálnyúradverejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku poskytuje pre občanov poradenstvo v oblasti  odvykania od fajčenia. Záujemcovia nás môžu kontaktovať telefonicky   na tel. č. 033/5511596, kde im bude poskytnuté telefonické poradenstvo, poprípade si môžu dohodnúť termín osobnej návštevy poradne. 

Čítať ďalej...

Európsky týždeň proti rakovine (EWAC)

Koná sa od 25. do 31. mája každý rok a uzatvára ho Svetový deň bez tabaku.

Rakovina je choroba, pri ktorej telové bunky nekontrolovane rastú a vytvárajú nádor, ktorý sa môže rozšíriť do rôznych častí tela. Patrí k hlavným príčinám úmrtia v Európskej únii.

 

Najčastejšie býva zistená v strednom a vyššom veku, avšak zmeny buniek vedúce k rakovine sa začínajú oveľa skôr. Preto je ochrana dôležitá bez ohľadu na vek. Počet ľudí s výskytom rakoviny rastie sčasti aj preto, že ľudia žijú dlhšie ako v minulosti. V roku 2018 to bolo 3,9 milióna, projekcia pre rok 2040 je 4,7 milióna. Rakovina so sebou nesie obrovské spoločenské a osobné bremeno v dôsledku predčasných úmrtí, straty produktivity a nákladov spojených s liečbou a starostlivosťou. Ekonomické náklady na rakovinu presahujú 100 miliárd EUR ročne.

Čítať ďalej...

Zdravie začína čistými rukami

 Umývanie a dezinfekcia rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekčných ochorení, vrátane COVID-19. V súčasnosti, keď celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu, je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.

Čítať ďalej...