logo

OČKOVACÍ KALENDÁR 2023

image008OČKOVACÍ KALENDÁR 2023 – Očkovací_kalendár_2023.pdf

Informácia pre verejnosť:

Na odbore epidemiológie RÚVZ v Trnave, Limbová 6 je zriadená poradňa očkovania, ktorú MUDr. Dagmar Kollárová vždy v tretiu stredu v mesiaci v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. Poradňa je zameraná na rôzne druhy očkovania: povinné, odporúčané ako aj na očkovanie osôb cestujúcich do cudziny.