logo

OČKOVACÍ KALENDÁR 2019

image008OČKOVACÍ KALENDÁR 2019 –  pdfOčkovací kalendár na rok 2019

Informácia pre verejnosť:

Na odbore epidemiológie RÚVZ v Trnave, Limbová 6 je zriadená poradňa očkovania, ktorú MUDr. Dagmar Kollárová vždy v tretiu stredu v mesiaci v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. Poradňa je zameraná na rôzne druhy očkovania: povinné, odporúčané ako aj na očkovanie osôb cestujúcich do cudziny.