logo

Salmonelóza – charakteristika ochorenia, preventívne opatrenia

image027Patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia tráviaceho systému. Ochorenie vyvoláva baktéria z rodu Salmonella, ktorou sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných potravín.

Ochorenie vyvoláva baktéria z rodu Salmonella, ktorou sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných potravín.

Tieto baktérie sú schopné množiť sa aj pri chladničkových teplotách. Môžu dokonca prežívať v mrazených potravinách. Baktérie salmonel sú citlivé na dlhšie pôsobenie teplôt nad 70°C.

Aké sú príznaky ochorenia?

Inkubačný čas (od konzumácie kontaminovanej stravy po prvé príznaky ochorenia) je 12 až 36 hodín. Ochorenie začína vysokou teplotou okolo 39 °C, celkovou nevoľnosťou, kŕčami brucha, ku ktorým sa pridružia vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice. Chorí často potrebujú infúznu liečbu na infekčnom oddelení, pretože organizmus sa pri salmonelóze rýchlo dehydratuje. Pre starých, oslabených ľudí a malé deti môže byť ochorenie až smrteľné.

Akým spôsobom sa salmonely dostanú do potravín?

Salmonelóza patrí k tzv. antropozoonózam (ochoreniam prenosným z zvierat na človeka). Prvotným rezervoárom baktérií salmonel sú hlodavce a vtáky, ktoré svojimi výlučkami môžu nakaziť krmivo pre hydinu, ale i nesprávne skladované koreniny alebo mak. Tieto sa stávajú rizikovými za predpokladu, že sa už ďalej tepelne nespracovávajú.
Rizikovými požívatinami sú najmä živočíšne produkty – hydinové mäso, mleté mäsá, vajcia a výrobky z nich, lahôdkárenské majonézové výrobky a zákusky.

Vajcia – riziková požívatina?

Vajcia sú najčastejšie kontaminované salmonelami na svojom povrchu. Vnútro vajca môže byť baktériami napadnuté pri porušení škrupiny – napríklad pri vytĺkaní vajec, alebo priamo vo vaječníkoch pri ochorení sliepky. Vajcia alebo potraviny nakazené salmonelami nemusia mať na začiatku žiadne znaky skazenosti. Rizikové sú predovšetkým jedlá s nedostatočným tepelným spracovaním – miešané vajcia, lečo, volské oká, vajcia namäkko...

Desatoro pre prevenciu salmonelózy:

1. Nekonzumovať neznáme rizikové potraviny

2. Dodržiavať bezpečný čas prípravy rizikových potravín (vajec) – aspoň 12 minút pri teplote 100°C, omelety opiecť z obidvoch strán , nepoužívať
do krémov a zmrzlín tepelne nespracované bielky a žĺtky.

3. Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny znovu nezmrazovať.

4. Pri príprave majonézových jedál používať len kupovanú majonézu, ktorá je pred salmonelózou chránená procesom pasterizácie.

5. Jedlo konzumovať bezprostredne po uvarení, inak uchovávať pri teplote nad 60°C alebo v chladničke pod 10 °C.

6. Pri príprave jedla dbať na dôslednú hygienu rúk, najmä pri príprave dojčenskej stravy.

7. Zabrániť styku medzi surovými a uvarenými požívatinami. Podložky na porcovanie hydiny nepoužívať na krájanie salámy, zeleniny, ovocia.

8. Udržiavať všetko kuchynské zariadenie v úplnej čistote.

9. Chrániť potraviny pred hmyzom a hlodavcami.

10. Používať len pitnú vodu.


Ako sa správať pri ochorení v rodine?

  • Dezinfekcia: Chlórovým dezinfekčným prostriedkom (napr. Savo, Chloramín, Suprachlór, Domestos), zarobeným podľa návodu, niekoľkokrát za deň poumývať všetky rizikové plochy v domácnosti najmä: splachovacie zariadenie, sedaciu dosku na WC, kľučky dverí, vodovodné batérie.
  • Zvýšená hygiena rúk je nevyhnutná na zabránenie prenosu ochorenia kontaktom. Po použití WC praktizovať tzv. pravidlo čistej ruky:

Splachovacie zariadenie, kľučky dverí, vodovodnú batériu uchopovať len čistou rukou až do momentu dôkladného umytia znečistenej ruky.

  • Pre chorého vyčleniť samostatné mydlo a uterák, ktorý je potrebné niekoľkokrát denne vymieňať.
  • Vhodným spôsobom zlikvidovať všetky zvyšky kontaminovanej stravy, tak aby sa k nej nemohli dostať bezdomovci.
  • Potravinári, aj bez príznakov ochorenia sú povinní pri ochorení člena domácnosti podriadiť sa karanténnym opatreniam.
  • V prípade výskytu ďalšieho ochorenia v rodine, prihlásiť sa čo najskôr u svojho lekára, ktorý určí liečbu.