logo

Informácie pre verejnosť o ochoreniach prenášaných kliešťami, možnosti prevencie týchto ochorení

image026Informácie pre verejnosť o ochoreniach prenášaných kliešťami. Aké sú možnosti prevencie výskytu týchto ochorení? Kliešte môžu po prisatí na človeka preniesť dve ochorenia: kliešťovú encefalitídu (kliešťový zápal mozgu) a lymskú boreliózu.

Ochorenia prenášané kliešťami, možnosti prevencie.

Kliešte môžu po prisatí na človeka preniesť dve ochorenia:

  • kliešťovú encefalitídu (kliešťový zápal mozgu)
  • lymskú boreliózu.

Ako sa prejavuje ochorenie na kliešťovú encefalitídu?

Kliešťový zápal mozgu je vírusové ochorenie. Prvé štádium začína 2-28 dní po prisatí kliešťa, priebeh je podobný chrípke. Pokiaľ ochorenie prejde do druhého štádia , jeho priebeh býva závažnejší. Vírusy kliešťovej meningoencefalitídy môžu po masívnom pomnožení preniknúť do centrálnej nervovej sústavy, kde poškodzujú nervové bunky. Druhé štádium sa prejavuje silnými bolesťami hlavy, vracaním, vysokými horúčkami, poruchami vedomia.

Prípadné následky ochorenia sa prejavia rôznymi neurologickými poruchami, ako sú obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, znížená výkonnosť, depresia.

Aké má prejavy ochorenie na lymskú boreliózu?

Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie vyvolané špirálovitou baktériou (spirochetou). Typickým príznakom prvého štádia ochorenia je červená škvrna (erythema migrans), ktorá sa objavuje v mieste prisatia kliešťa a neskôr sa kruhovite zväčšuje. Ochorenie môžu sprevádzať príznaky podobné chrípke. V ďalšej fáze ochorenia sa po niekoľkých týždňoch môže vyskytnúť postihnutie nervového, srdcovocievneho a kĺbneho systému. Nie každý kliešť je prenášačom týchto ochorení. Miesta, kde dochádza k prenosu ochorenia sa nazývajú endemické oblasti. Medzi takéto oblasti patrí i okolie Trnavy, Piešťan, Hlohovca, kde zasahuje pohorie Malé Karpaty a Považský Inovec s listnatými a zmiešanými lesmi. Ochorenia v týchto oblastiach sa vyskytujú od apríla do októbra, čo súvisí cyklom aktivity kliešťov. Kliešte sa tiež prispôsobili životu v mestskej zeleni, parkových komplexoch, záhradách. Vyskytujú sa predovšetkým v tráve a nízkych porastoch. Stačí sa pohybovať v týchto miestach a kliešte sa prichytia na telo alebo odev.

Ochrana pred ochoreniami:

Pri pobyte v prírode sa treba vyhýbať oblastiam s vysokou trávou, používať repelentné prípravky alebo kozmetické insekticídy s odpudivým účinkom, chrániť si hlavu čiapkou alebo šatkou a neobliekať si odevy jasných farieb. Vhodné sú dlhé rukávy a nohavice. Po návrate z prírody treba dôkladne prezrieť celé telo, bielizeň a odev. Prisatého kliešťa je potrebné, čo najrýchlejšie odstrániť. Pri odstraňovaní treba dať pozor, aby sa nerozpučil a aby sa odstránil celý. Kliešťa treba uchopiť pinzetou, pokiaľ možno čo najbližšie k hlavičke, a tak pevne, aby pinzeta neskĺzla. Potom ho treba priamo bez točenia kývavým pohybom vytiahnuť. Po odstránení kliešťa miesto vpichu potrieť dezinfekčným prostriedkom. Ak sa nepodarí kliešťa vytiahnuť celého, treba vyhľadať zdravotnícku pomoc. Vzhľadom na možný prenos ochorenia po požití tepelne nespracovaného mlieka a mliečnych výrobkov od infikovaných zvierat je nutné konzumovať iba prevarené alebo pasterizované mlieko. Pred kliešťovým zápalom mozgu sa môžeme chrániť očkovaním. Aby bola zabezpečená dostatočná ochrana proti kliešťom už pred nástupom ich aktivity, je žiaduce začať základné očkovanie už v chladných mesiacoch roka.

Očkovanie proti lymskej borelióze zatiaľ neexistuje, ale toto ochorenie je možné liečiť antibiotikami.