logo

Informácie pre verejnosť o vírusovej žltačke typu A

Charakteristika ochorenia:

Jedná sa o vírusové ochorenie pečene, ktoré patrí k rozšíreným črevným nákazám . Pre túto nákazu je typický vekový výskyt, najvyššiu chorobnosť zaznamenávame u školskej mládeže.

 

V posledných rokoch dochádza i k postupnému nárastu počtu ochorení u dospelých osôb. Ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v jesenných mesiacoch, keď končí maximálny inkubačný čas od stretnutia s pôvodcom nákazy.

Ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke, únava, zvýšená teplota, nechutenstvo, nauzea, zvracanie, bolesti brucha, kĺbov, ľahká vyrážka na trupe, po niekoľkých dňoch sa objaví žltačka ( nie vždy), zväčší sa pečeň , pacient má tmavý moč.

Akútna fáza ochorenia prejde cez rôzne dlhú fázu rekonvalescencie obvykle k úplnému uzdraveniu , následky sú výnimočné.

Inkubačná doba ( časový interval medzi vniknutím mikróbov do organizmu a zjavením sa prvých príznakov ochorenia): najčastejšie 30 dní.

Prenos ochorenia: Prenáša sa v podmienkach nedostatočnej hygieny, preto sa ľudovo nazýva aj choroba špinavých rúk. Nakazená osoba prenáša vírus stolicou. Vírus sa môže preniesť na inú osobu priamo, dotykom špinavých rúk, alebo nepriamo, cez nakazené potraviny, kontaminovanou vodou a p. Najnebezpečnejšie sú z hľadiska šírenia nákazy nakazené osoby, ktoré nepozorujú na sebe žiadne klinické príznaky. Je to takmer 50% z počtu infikovaných osôb. Žltačku si môžeme priniesť aj zo zahraničnej dovolenky, najmä z krajín s nižším hygienickým štandardom.

Spôsob ochrany:

Dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny, obzvlášť umývanie rúk po použití toalety a umývanie potravín. Pri cestách do subtropických a tropických krajín konzumovať len potraviny z nezávadných a overených zdrojov ( nákaza je možná z kociek ľadu, zmrzliny, ovocia a zeleniny umytých kontaminovanou vodou, zo zeleninových šalátov, z nedovarených rýb a iných morských živočíchov).

Očkovanie: kompletné očkovanie pozostáva z podania jednej dávky vakcíny a jednej podpornej dávky vakcíny za 6 – 12 mesiacov. Očkované osoby sú chránené za 2 týždne po podaní prvej dávky vakcíny počas jedného roka. Podaním druhej dávky za 6 – 12 mesiacov sa doba ochrany predlžuje minimálne na 10 rokov.

Vakcínu proti žltačke typu A hradia zdravotné poisťovne len osobám vystaveným vyššiemu riziku nákazy, podľa indikačného zoznamu . Bližšie informácie Vám podá praktický lekár.