logo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Podľa § 21 Zákona NR SR č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v rámci preventívnych a ochranných služieb aj pracovnú zdravotnú službu (PZS) buď z radov vlastných zamestnancov a lebo dodávateľsky.

Čítať ďalej...

Postup pri sanácii zaplavenej studne

Pri znečistení individuálnych zdrojov pitnej vody (studne) pristupujeme k ich sanácii (vyčisteniu ) až vtedy, keď to dovolia vonkajšie podmienky a dôjde k poklesu zvýšených hladín podzemných vôd (opadnutie povrchovej vody, odstránenie nánosov a pod.).

Čítať ďalej...

Svetový deň vody

image00612.03.2014 Pri príležitosti Svetového dňa vody, vyhláseného OSN každoročne na 22.marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, že ..pdf Viac informácií

Výsledky analýz vzoriek vôd pdfSTIAHNI TU