logo

1.10.2012 - UPOZORNENIE!!!

S účinnosťou od 1. októbra 2012 bol novelizovaný zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Touto novelou č. 286/2012 Z. z. sa zmenila výška správnych poplatkov za úkony Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Aktuálny sadzobník správnych poplatkov si môžete pozrieť v sekcii Slobodný prístup k informáciám – Správne poplatky
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012: „Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012".

Hluk v životnom prostredí

26.09.2011 Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súčasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov občanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku určený pre širokú verejnosť.

Čítať ďalej...

Žijeme zdravo?

image024Žijeme zdravo? Jedným z kritérií hodnotenia zdravotného stavu populácie je vek, akého sa dožívajú jej občania. V porovnaní s inými krajinami EÚ sa občan Slovenska dožíva v priemere o 6 rokov menej.

Čítať ďalej...