logo

Výzva na realizáciu opatrenia deratizácie

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  vyzýva všetky povinné subjekty  podľa § 52   a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.  na realizáciu DERATIZÁCIE v termíne od 1.10.2015 - 15.11.2015.

Výzva - Jesenná deratizácia 2015

 

Celoplošná deratizácia v jesenných mesiacoch

image012V súvislosti s vykonávaním celoplošnej deratizácie v jesenných mesiacoch RÚVZ so sídlom v Trnave Odborným usmernením zo dňa 22.09.2014 odporúča vykonať v jednotlivých mestách a obciach okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec celoplošnú deratizáciu v termíne 1.10. – 15.11. 2014.pdfJesenná_deratizácia_2014.pdf