logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 46. kalendárny týždeň

 V 46. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4119 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1882,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 671 (chorobnosť 306,7). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 2,3 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 25,4 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení 2023 - 46. kalendárny týždeň