logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 45. kalendárny týždeň

V 45. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5058 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1926,7), z toho chrípke podobných ochorení bolo 642 (chorobnosť 244,6). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 7,0 % a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 13,6 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení 2023 - 45. kalendárny týždeň