logo

Svetový deň diabetu 2023

Cukrovka - Diabetes mellitus, je porucha látkovej premeny. Jej následkom je trvalo zvýšená hladina cukru v krvi nad normálnu hodnotu 5,6 mmol/l. Vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

V rámci Svetového dňa diabetu pripravilo RÚVZ so sídlom v Trnave, Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu dňa 14.11.2023 pre občanov v čase od 8.00 do 11.00 hod. v priestoroch poradne zdravia na Halenárskej 23, Trnava „ Deň otvorených dverí“ s možnosťou vyšetrenia glukózy z kvapky krvi.

Plagát: Svetový_deň_diabetu_2023.pdf