logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 44. kalendárny týždeň

V 44. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4791 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1801,0), z toho chrípke podobných ochorení bolo 753 (chorobnosť 283,1). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 6,24 % a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 0,53 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení - 44. kalendárny týždeň