logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 43. kalendárny týždeň

V 43. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5345 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1920,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 792 (chorobnosť 284,6). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 3,4 % a približne rovnakú chorobnosť na chrípke podobné ochorenia.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení - 43. kalendárny týždeň