logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 42. kalendárny týždeň

V 42. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5462 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19 (chorobnosť 1987,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 773 (chorobnosť 281,3). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 9,66 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 0,28 %.

Viac tu: Sitúacia vo výskyte chrípkových ochorení - 42. kalendárny týždeň