logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 40. kalendárny týždeň

V 40. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4831 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid19 (chorobnosť 1804,1), z toho chrípke podobných ochorení bolo 649 (chorobnosť 242,4). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 4,76 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 65,01 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení.pdf- 40. kalendárny týždeň