logo

Svetový deň srdca 2023

29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca.

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000.

Srdcovo - cievne ochorenia patria k dominantným chorobám obehovej sústavy, sú hlavnou príčinou úmrtí a rôznych zdravotných postihnutí vo svete.

Medzi najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia patrí artériová hypertenzia (vysoký krvný tlak) a ateroskleróza (kôrnatenie tepien v rôznych podobách a lokalizáciách – srdcový infarkt, mozgová porážka, zlyhanie obličiek).

Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií a postihujú čoraz mladších ľudí, preto je dôležitá prevencia.

Riziko vzniku týchto ochorení zvyšuje nedostatok pohybu, stres, nesprávne stravovacie návyky, fajčenie a požívanie alkoholu. Kombinácia viacerých rizikových faktorov výrazne zhoršuje kvalitu života nielen u starších, ale aj u mladých ľudí. Vysoký krvný tlak má negatívny dopad nielen na srdce a cievy, ale aj obličky a oči. Niektoré rizikové faktory srdcovo–cievnych ochorení ako sú genetická predispozícia a vek bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť. Rizikové faktory, ktoré ovplyvniť vieme sú vysoký krvný tlak, fajčenie, vysoká hladina cholesterolu, nadváha a obezita.

Viac tu: Plagát_2023.png