logo

Kúpacia sezóna 2023 - stav kúpalísk 36. týždeň

V kúpacej sezóne v roku 2023 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti. Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2023.

RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

Stav kúpalísk za 36. kalendárny týždeň 2023: Stav_kúpalísk_36.pdf a Stav_kúpalísk_tabuľka_36.pdf