logo

Dni zdravia - 14. 15.júna 2023

Dni zdravia v Trnave majú už viac ako 20 ročnú tradíciu. Organizátorom je mesto Trnava a na podujatí každoročne spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Dni zdravia sa tento rok uskutočnili v dňoch 14. a 15. júna 2023. Zamestnanci RÚVZ ponúkli verejnosti v priestoroch radnice Mestského úradu svoje služby zamerané na rozmanité vyšetrenia a poradenstvo vo viacerých oblastiach života.

Výsledky zo dňa 07.07.2023: Výsledky__zelenina__2023.pdf a Výsledky__voda_2023.pdf

Plagát: Dni_zdravia_2023.pdf

MSU166DZ-17aMSU166DZ-6a

Zdroj fotografií: Mesto Trnava