logo

Dni zdravia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas „Dní zdravia" Trnava 14.6.2023 – 15.6.2023 v rámci jednotlivých odborov nasledovné aktivity: dňa 14.6.2023 – v stredu v čase od 8,oo hod. - do 15,oo hod. v priestoroch Radnice, Hlavná ul.č.1. Trnava

Plagát a bližšie informácie: DZ_TT_2023__internet_nové.pdf