logo

Svetový deň bez tabaku 2023

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom bez tabaku 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pripravila pre verejnosť v rámci Dní otvorených dverí aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. V termíne 29.5.-1.6.2023 v čase 8.00-11.00 a 12.00-13.30 budú v priestoroch Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Halenárska 23, Trnava poskytované nasledovné aktivity:

- zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód
- meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu pomocou prístroja Smokerlyzer
- poskytovanie individuálneho poradenstva
- konkrétnych spôsoboch prevencie závislosti od tabaku
- telefonické poradenstvo na tel. č. 033/5511596 na témy škodlivosti fajčenia tabaku, stretnutie si možno telefonicky dohodnúť aj na iný termín a čas
- poskytovanie informácií o ďalších možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia

Plagát: Svetový_deň_bez_tabaku_2023.pdf