logo

Svetový deň zdravia 2023

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom zdravia 2023, ktorý sa každoročne koná 7. Apríla, Svetová zdravotnícka organizácia upriamuje pozornosť na zásadné témy týkajúce sa zdravia a rieši výzvy, ktoré ochranou a podporou zdravia v súčasnosti môžu pozitívne ovplyvniť zdravie budúcich generácii. Z tohto dôvodu je tohtoročnou témou „ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH“. 

Tento rok je významný z dôvodu osláv 75. Výročia založenia Svetového dňa zdravia.

RÚVZ so sídlom v Trnave ,Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu , Halenárska 23, Trnava pripravilo v dňoch 11.4.-13.4.2023 pre verejnosť Deň otvorených dverí.

Otváracie hodiny: 8:00 - 11:00   a   12:00 - 14:00hod.

Plagát: Svetový_deň_zdravia__2023_-plagát.jpg