logo

Svetový deň obezity - výtvarná súťaž

Pri príležitosti Svetového dňa obezity bola vyhlásená celosloslovenská výtvarná súťaž . Zapojili sa do nej triedy základných škôl v regióne Trnava, Piešťany , Hlohovec.

Prebiehala v 2 kategóriách .

Téma súťaže pre 1. stupeň ZŠ: Ako trieda vizuálne zaujímavo spracujte tému zdravej desiaty. Zamerajte sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Túto tému stvárnite na výkres.

Téma súťaže pre 2. stupeň ZŠ: Ako trieda vymyslite originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity, túto aktivitu vizuálne a kreatívne stvárnite na výkrese.

V regionálnom kole výtvarnej súťaže pre základné školy sa umiestnila na prvom mieste kresba žiakov 7.ročníka Spojenej školy, Valová 40 Piešťany.

Do krajského kola sa dostali víťazné práce z regiónov Trnava, Senica , Galanta, Dunajská Streda. Vyhodnotenie prebiehalo 31.3.2023 . Víťaznú prácu vybrala hodnotiaca komisia v zastúpení Trnavského osvetového strediska a RÚVZ Trnava . Na prvom mieste v krajskom kole sa umiestnila kresba žiakov 7. ročníka Spojenej školy, Valová 40 Piešťany

Súťaž-Svetový_deň_obezity-7_ročník_ŠZŠ-Spojená_škola_Valová_40_Piešťany_RÚVZ_Trnava.jpeg