logo

Oznam ku Svetovému dňu vody 2023 - 22. marec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca 2023 z technických príčin NEBUDE VYKONÁVAŤ odbery na bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičnany, dusitany a amónne ióny.

Odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 033/5354596 verejnosti poskytované celoročne.

Viac informácií tu: Oznam_ku_SDV_22._marec.pdf