logo

Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni (t. j. od 11.09.2023 do 17.09.2023) sme pri čeladiach Poaceae, Urticaceae a rode Rumex zaznamenali pokles počtu peľových zŕn na veľmi nízke koncentrácie. Dominantným alergénom naďalej ostáva Ambrosia. Počet spór plesní sa v porovnaní s minulým týždňom výraznejšie nezmenil.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 37. kalendárny týždeň.

Viac informácií tu: Pelova_situacia_region_tyzden_37.pdf