logo

Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2023

Peľová informačná služba pomocou monitoringu ovzdušia peľovými lapačmi poskytuje informácie nielen lekárom, ale aj širokej verejnosti o kvitnutí alergénnych druhov rastlín. Alergológom to umožňuje ľahšie a presnejšie stanovovať druh alergénu, a tým nasadzovať v predstihu profylaktickú a symptomatickú liečbu. Informovaní pacienti sa môžu vyhnúť priamej expozícii peľu na ktorý sú alergickí.

Prvá monitorovacia stanica vznikla v roku 1993 v Botanickom ústave v Bratislave. O niečo neskôr vznikli monitorovacie stanice aj na Štrbskom plese, vo Zvolene či v Michalovciach. Od roku 2006 fungujú stanice aj v rámci siete Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a u nás v Trnave. Stanice vytvárajú vlastné peľové spravodajstvo pre región a zároveň poskytujú výsledky do koordinačného centra v Banskej Bystrici založeného v roku 2002. Toto centrum spracováva týždenné výsledky celoštátneho spravodajstva, ktoré sa zverejňujú prostredníctvom internetových stránok. Národná centrála zasiela výsledky aj do európskej peľovej databázy so sídlom vo Viedni.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 21. kalendárny týždeň.

Viac informácií tuPelova_situacia_region_tyzden.pdf