logo

14. november 2022 - Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Podporovaný je Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia. Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. 

Viac informácií: 14. november - Svetový deň diabetu

Plagát: diabetes letak | test_diabetes_rizika.png | prediabetes.png