logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji

V 11. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 6155 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 2171,0), z toho chrípke podobných ochorení bolo 974 (chorobnosť 343,5). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 0,59 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 2,20 %.

Viac tu: Situácia_vo_výskyte_chrípkových_ochorení - 11. kalendárny týždeň