logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji

V 47. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5885 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 2107,9), z toho chrípke podobných ochorení bolo 906 (chorobnosť 324,5). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 33,28 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 1,34 %.

Viac tu: Situácia_vo_výskyte_chrípkových_ochorení - 47. kalendárny týždeň