logo

Dni zdravia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas „Dní zdravia" Trnava 14.6.2022 – 15.6.2022 v priestoroch Radnice, Hlavná 1 Trnava  nasledovné aktivity v rámci jednotlivých odborov:

- spektrum vyšetrení, ktoré určujú hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení  a to najmä srdcovo-cievnych. Meranie % množstva telesného tuku, meranie kostrového svalstva, meranie viscereálneho tuku, počítanie indexu WHR a BMI,

- informácie o správnych postupoch v hygiene rúk, správnosť techniky umývania rúk si bude možné overiť za pomoci špeciálneho prístroja UV lampy, informácie o očkovaní,

- bude vyšetrovať vzorky vody na obsah dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov a tvrdosti , vyšetrovať vzorky zeleniny na obsah dusičnanov,

a veľa ďalšieho...

Viac tu: Dni zdravia 2022

 

Výsledky :

Výsledky__zelenina__2022

Výsledky__voda_2022