logo

TS Svetový deň bez tabaku 2022

Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu

(31. máj 2022 - Svetový deň bez tabaku)

 Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak škodlivo vplýva aj na životné prostredie. 

Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy. 

Viac informácií tu : TS_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

Plagát : plagát_-_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

 náhľadový obrázok - Svetový deň bez tabaku 2022 1