logo

Svetový deň pohybom ku zdraviu 2022

 

Pohyb ako prevencia

Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania občanov a vylúčenie rizikových faktorov , prispieť k zvýšeniu zdravotného uvedomenia a znížiť chorobnosť srdca a ciev.

 

Viac tu: Svetový_deň_pohybom_ku_zdraviu_2022.pdf