logo

OZNAM

Odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ Trnava).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča všetkým klientom a návštevníkom úradu, aby zvážili svoju návštevu na RÚVZ Trnava, Limbová č. 6 / Halenárska č. 23, Trnava a komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo emailom. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie s pracovníkom RÚVZ Trnava je potrebné si návštevu vopred dohodnúť.