logo

Kúpacia sezóna 2022 - stav kúpalísk

Štvrtok, 25. Augusta 2022 11:41

V kúpacej sezóne v roku 2022 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2022. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

-- 38. týždeň --

Stav_kúpalísk_tabuľka.pdf

Stav_kúpalísk.pdf

 

Plagáty:

zdrave_kupanie_A3_1_1.pdf - všeobecné informácie

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_SK_A4.pdf - v slovenčine (in Slovak language)

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_EN_A4.pdf - v angličtine (in English)