logo

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, 9.6.2020, OLP/4739/2020

Upozornenie pre osoby vstupujúce na územie SR od 10.6.2020 (Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, 9.6.2020, OLP/4739/2020)

Osoby, ktoré vstupujú na územie SR od 10.6.2020 a podliehajú domácej izolácii, ktorú budú vykonávať v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec sú povinné zaregistrovať sa na webovej stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/

Osoby sú povinné kontaktovať telefonicky svojho všeobecného lekára a zostať v domácej izolácii do negatívneho výsledku vyšetrenia. Domácej izolácii podliehajú aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Na základe vyplneného registračného formulára Vás RÚVZ Trnava najskôr na 5. deň objedná na vyšetrenie, dátum a miesto vyšetrenia Vám bude oznámené formou SMS správy.

  

nevyhnutných prípadoch kontaktujte odbor epidemiológie RÚVZ Trnava na tel. čísle 0905 903 053 v pondelok - piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

 

Grafické znázornenie: Čo robiť po príchode zo zahraničia

co robit po prichode zo zahranicia mini