logo

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy


15.4.2020

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej iexternej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok:

 

 

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy  nájdete tu (pdf)