logo

Aktuálny stav TT + HC + PN

COVID-19: celkový počet k 27.5.2020   41 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave oznamuje, že v rámci svojej pôsobnosti ( okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany)  ku dňu 27.5.2020 8:00 hod. eviduje tieto osoby  s potvrdeným ochorením na COVID – 19  spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:

 

okres

celkový počet prípadov

nové prípady

počet vyliečených

počet importovaných a súvisiacich s importom

Trnava

23

 

20

14

Piešťany

14

 

14

14

Hlohovec

4

 

4

3

Spolu

41

 

38

30