logo

Čo robiť, ak ste chorý ?

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste?

banner titulka

 

OZNAM

Odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ Trnava).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča všetkým klientom a návštevníkom úradu aby zvážili svoju návštevu na RÚVZ Trnava, Limbova č. 6 / Halenárska č. 23, Trnava  a komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo emailom. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie s pracovníkom RÚVZ Trnava je potrebné si návštevu vopred dohodnúť.

Aktuálne znenie vyhlášok UVZ SR a RÚVZ TT ohľadne COVID-19

Z roku 2022 :

Pondelok, 17. Január 2022, 16:59

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___6.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___5.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___4.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___3.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___2.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___1.pdf

Z roku 2021 :

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___312.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___311.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___310.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___309.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___307.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___306.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___301.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___296.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___290.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___289.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___271.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___268.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___264.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___263.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___262.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___261.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___260.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___259.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___258.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___257.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___256.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___255.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___254.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___253.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___252.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___250.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___247.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___244.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___242_redakcne_oznamenie.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___241.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___240.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___239.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___238.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___237.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___236.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_234_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_233_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_231_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_227_2021.pdf

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 226/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 223/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 219/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 218/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 217/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 216/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 212/2021)

Čítať ďalej...

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september

Pondelok, 20. september 2021 09:12

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia je naproti tomu choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21.

septembra. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých patrí tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

 

Zaujímavosti_o_mozgu.pdf

Desatoro_pre_mozog.pdf

Alzheimerova_choroba.pdf

Ponuka_cvičení_pre_mozog.pdf

Kúpacia sezóna 2021 - stav kúpalísk

Piatok, 10. september 2021 09:14

V kúpacej sezóne v roku 2021 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2021. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

-- 36. týždeň --

stav_kupalisk_tabulka_-_36._tyzden.pdf

Vyzvi srdce k pohybu 2021

Štvrtok, 12. máj 2021 9:15

Kampaň v roku 2021

V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku. Súčasťou kampane je aj súťaž o vecné dary v podobe peňažných poukážok na nákup športových potrieb či personalizované jedálničky. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou.

On-line formulár alebo účastnícky list môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po splnení podmienok súťaže, alebo na konci kampane. On-line formulár bude sprístupnený až mesiac po začatí kampane. Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, pred začatím vykonávania aktivít, by si mal poznačiť počiatočnú váhu a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.

 

Vyzvi srdce k pohybu (plagát)

Účastnícky list (pdf)

Účastnícky list (word)

Účastnícky list Online Formulár