logo

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 47. kalendárny týždeň

 V 47. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5749 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1932,3), z toho chrípke podobných ochorení bolo 780 (chorobnosť 262,2). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 2,6 % a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 14,5 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení 2023 - 47. kalendárny týždeň

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 46. kalendárny týždeň

 V 46. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4119 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1882,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 671 (chorobnosť 306,7). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 2,3 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 25,4 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení 2023 - 46. kalendárny týždeň

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 45. kalendárny týždeň

V 45. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5058 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1926,7), z toho chrípke podobných ochorení bolo 642 (chorobnosť 244,6). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 7,0 % a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 13,6 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení 2023 - 45. kalendárny týždeň

Svetový deň diabetu 2023

Cukrovka - Diabetes mellitus, je porucha látkovej premeny. Jej následkom je trvalo zvýšená hladina cukru v krvi nad normálnu hodnotu 5,6 mmol/l. Vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

V rámci Svetového dňa diabetu pripravilo RÚVZ so sídlom v Trnave, Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu dňa 14.11.2023 pre občanov v čase od 8.00 do 11.00 hod. v priestoroch poradne zdravia na Halenárskej 23, Trnava „ Deň otvorených dverí“ s možnosťou vyšetrenia glukózy z kvapky krvi.

Plagát: Svetový_deň_diabetu_2023.pdf

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 44. kalendárny týždeň

V 44. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4791 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1801,0), z toho chrípke podobných ochorení bolo 753 (chorobnosť 283,1). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 6,24 % a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 0,53 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení - 44. kalendárny týždeň

Peľová situácia v SR za 43. týždeň 2023

V 43. kalendárnom týždni (t. j. od 23.10.2023 do 29.10.2023) sa peľ všetkých druhov alergénov v ovzduší vyskytoval len ojedinele. Koncentrácia spór plesní je približne rovnaká ako aj minulý týždeň. 43. týždňom končíme peľový monitoring pre túto sezónu. Peľový monitoring pre sezónu 2024 začne približne v 10. kalendárnom týždni v závislosti od počasia. Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 43. kalendárny týždeň.

Viac informácií tu: Pelova_situacia_43._tyzden.pdf

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 43. kalendárny týždeň

V 43. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5345 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1920,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 792 (chorobnosť 284,6). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 3,4 % a približne rovnakú chorobnosť na chrípke podobné ochorenia.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení - 43. kalendárny týždeň

Peľová situácia v SR za 42. týždeň 2023

V 42. kalendárnom týždni (t. j. od 16.10.2023 do 22.10.2023) evidujeme nízku priemernú dennú koncentráciu všetkých biologických častíc. Peľ všetkých druhov alergénov v ovzduší dosahoval len veľmi nízke koncentrácie a vyskytoval sa len ojedinele. Najviac peľových zŕn sme zaznamenali vplyvom slnečného počasia v sobotu. Naopak, sychravé nedeľné počasie sa podpísalo pod výrazný pokles zŕn aj spór plesní. Podobnú situáciu očakávame aj v budúcom týždni.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 42. kalendárny týždeň.

Viac informácií tu: Pelova_situacia_region_tyzden_42.pdf

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 42. kalendárny týždeň

V 42. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5462 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19 (chorobnosť 1987,8), z toho chrípke podobných ochorení bolo 773 (chorobnosť 281,3). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 9,66 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 0,28 %.

Viac tu: Sitúacia vo výskyte chrípkových ochorení - 42. kalendárny týždeň

Peľová situácia v SR za 41. týždeň 2023

V 41. kalendárnom týždni (t. j. od 09.10.2023 do 15.10.2023) evidujeme s nástupom jesene a výrazným ochladzovaním aj výrazný pokles dennej koncentrácie biologických častíc v ovzduší. Peľ všetkých druhov alergénov v ovzduší dosahoval veľmi nízke koncentrácie a vyskytoval sa len ojedinele. Denné hladiny spór plesní sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne nezmenili. Peľová sezóna na celom Slovensku definitívne skončila. S monitorovaním budeme pokračovať do 43. kalendárneho týždňa.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 41. kalendárny týždeň.

Viac informácií tu: Pelova_situacia_region_tyzden_41.pdf

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 41. kalendárny týždeň

V 41. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4917 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid-19 (chorobnosť 1812,6), z toho chrípke podobných ochorení bolo 761 (chorobnosť 280,5). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 0,47 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 15,72 %.

Viac tu: Situácia_vo_výskyte_chrípkových_ochorení_41.pdf - 41. kalendárny týždeň

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji - 40. kalendárny týždeň

V 40. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4831 akútnych respiračných ochorení vrátane Covid19 (chorobnosť 1804,1), z toho chrípke podobných ochorení bolo 649 (chorobnosť 242,4). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 4,76 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 65,01 %.

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení.pdf- 40. kalendárny týždeň

Peľová situácia v SR za 40. týždeň 2023

V 40. kalendárnom týždni (t. j. od 02.10.2023 do 08.10.2023) sme najmä začiatkom týždňa zaznamenali zvýšený výskyt počtu peľových zŕn. Dominantným druhom naďalej ostáva Ambrózia, aj keď jej týždenná koncentrácia klesla na veľmi nízke hodnoty. Výskyt ostatných alergénov ostáva v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenený a je zaznamenaný v tabuľke. Zároveň evidujeme veľmi vysoké koncentrácie spór vzdušných plesní.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 40. kalendárny týždeň.

Viac informácií tu: Pelova_situacia_region_tyzden_40.pdf

Jesenná deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trnave“) ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. výzva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023.

Viac tu: RÚVZT_OHŽPaZ_2558_8857_2023.pdf

Pobočka Limbová zatvorená dňa 04.10.2023

Budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6 bude dňa 04.10.2023 z dôvodu prerušenia dodávky vody

 

ZATVORENÁ

 

V prípadoch, ktoré neznesú odklad kontaktujte t. č. 0905 903 053

Svetový deň srdca 2023

29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca.

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000.

Srdcovo - cievne ochorenia patria k dominantným chorobám obehovej sústavy, sú hlavnou príčinou úmrtí a rôznych zdravotných postihnutí vo svete.

Medzi najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia patrí artériová hypertenzia (vysoký krvný tlak) a ateroskleróza (kôrnatenie tepien v rôznych podobách a lokalizáciách – srdcový infarkt, mozgová porážka, zlyhanie obličiek).

Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií a postihujú čoraz mladších ľudí, preto je dôležitá prevencia.

Riziko vzniku týchto ochorení zvyšuje nedostatok pohybu, stres, nesprávne stravovacie návyky, fajčenie a požívanie alkoholu. Kombinácia viacerých rizikových faktorov výrazne zhoršuje kvalitu života nielen u starších, ale aj u mladých ľudí. Vysoký krvný tlak má negatívny dopad nielen na srdce a cievy, ale aj obličky a oči. Niektoré rizikové faktory srdcovo–cievnych ochorení ako sú genetická predispozícia a vek bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť. Rizikové faktory, ktoré ovplyvniť vieme sú vysoký krvný tlak, fajčenie, vysoká hladina cholesterolu, nadváha a obezita.

Viac tu: Plagát_2023.png