logo

Akreditácia laboratórnych činností

 

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je akreditovaná podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17 025:2017. 
Príloha č.1.: Osvedčenie o akreditácii
Príloha č.2.: Rozsah akreditácie