logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020

Piatok, 28 August 2020 08:22

VYHODNOTENIE EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SR:

 

Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Vo výskyte pretrvávajú významné topologické rozdiely s vyššou chorobnosťou v kraji Trenčianskom, Bratislavskom a Trnavskom. K prenosu nákazy dochádza najčastejšie pri organizovaní rodinných osláv, firemných podujatí, v ubytovniach pre zahraničných pracovníkov, v rodinách a tiež pri rôznych spoločenských podujatiach.

 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Najväčší potenciál pre šírenie nového koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne tesných podmienkach. A ak tam osoby nedodržiavajú platné opatrenia a základné preventívne pravidlá, dokážu významným spôsobom šíriť tento vírus do okolia. Ide napríklad o bary, nočné podniky, diskotéky, spoločenské oslavy, festivaly, ak nie sú dodržané platné opatrenia, môže ísť aj o kostoly a náboženské stretnutia, tímové stretnutia a konferencie, športové zápasy a udalosti."

 

Čítať ďalej...

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

utorok 18.8.2020 23:20

Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je vydané v súlade s platnými opatreniami a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/5455/2020OLP/5761/2020 a s odporúčaniami konzília odborníkov zo dňa 13. augusta 2020.

 

Naďalej platí uvoľnený hraničný režim pre osoby po návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.

 

Čítať ďalej...

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike (kompletné znenie)

 sobota 15.8.2020 19.00

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán. Definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení.


Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva a obmedzenie dopadu na chod hospodárstva a verejného života. Stanovuje úlohy orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a odborným orgánom, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.

 

Jeho kompletné znenie nájdete tu.

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

 sobota 15.8.2020 19:00

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

 

RIZIKOVÉ KRAJINY:

Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia.

Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, 9.6.2020, OLP/4739/2020

Upozornenie pre osoby vstupujúce na územie SR od 10.6.2020 (Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, 9.6.2020, OLP/4739/2020)

Osoby, ktoré vstupujú na územie SR od 10.6.2020 a podliehajú domácej izolácii, ktorú budú vykonávať v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec sú povinné zaregistrovať sa na webovej stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/

Osoby sú povinné kontaktovať telefonicky svojho všeobecného lekára a zostať v domácej izolácii do negatívneho výsledku vyšetrenia. Domácej izolácii podliehajú aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Na základe vyplneného registračného formulára Vás RÚVZ Trnava najskôr na 5. deň objedná na vyšetrenie, dátum a miesto vyšetrenia Vám bude oznámené formou SMS správy.

  

nevyhnutných prípadoch kontaktujte odbor epidemiológie RÚVZ Trnava na tel. čísle 0905 903 053 v pondelok - piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

 

Grafické znázornenie: Čo robiť po príchode zo zahraničia

co robit po prichode zo zahranicia mini   

Oznámenie o začatí prevádzky

21 Júl 2020 14:20

V zmysle zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 52 ods. 8 zákona 355/2020 Z. z. je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba  povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa § 52 ods. 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva túto skutočnosť a predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

docxOznámenie o začatí prevádzky.docx

pdfOznámenie o začatí prevádzky.pdf

V zmysle zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 52 ods. 8 zákona 355/2020 Z. z. je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba  povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa § 52 ods. 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva túto skutočnosť a predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

Kúpacia sezóna 2020 - stav kúpalísk

13 aug 2020 09:30

V kúpacej sezóne v roku 2020 v okrese Trnava, Piešťany a  Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2020. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

 

--- 36. týždeň ---

Stav kúpalísk - tabuľka