logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

6.4.2013 Deň zdravia v Hlohovci

13.04.2013 - Dňa 6.4.2013 boli pri príležitosti Dňa zdravia v Hlohovci odobraté a analyzované vzorky vôd z individuálnycvh zdrojov. Výsledky analýz vzoriek pdfTU

1.10.2012 - UPOZORNENIE!!!

S účinnosťou od 1. októbra 2012 bol novelizovaný zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Touto novelou č. 286/2012 Z. z. sa zmenila výška správnych poplatkov za úkony Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Aktuálny sadzobník správnych poplatkov si môžete pozrieť v sekcii Slobodný prístup k informáciám – Správne poplatky
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012: „Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012".